Una agenda per a transformar l'educació a Catalunya. Josep M. Vilalta (director) Fundació Jaume Bofill

Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015. Josep M. Vilalta (director) Fundació Jaume Bofill