Relació d'alguns dels projectes i activitats professionals que he posat en marxa o he impulsat als darrers anys.