Les virtuts de RecerCaixa

Publicat el dijous 13 de setembre de 2012

 

 

El Programa RecerCaixa és fruit de la col·laboració entre ‘la Caixa’ i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). El Programa va ser dissenyat durant l’any 2009 i es posà en marxa l’any 2010, en una primera fase des d’aleshores fins l’any 2014. Per a mi ha estat un privilegi poder-ne ser un dels seus impulsors des de l’ACUP, tant durant les primeres converses amb el Srs. Isidre Fainé i Jaume Lanaspa i els rectors i rectores de les universitats de l'ACUP, fins el seu disseny i l'execució als darrers tres anys. Durant el període 2010-2014, RecerCaixa finançarà projectes de recerca a la frontera del coneixement, desenvolupats per investigadors de les universitats, els centres de recerca i els hospitals de Catalunya. Es tracta d’un Programa que persegueix dos objectius diferenciats però compatibles: impulsar la recerca científica d’excel·lència al nostre país, finançant projectes científics de capacitat transformadora, i entusiasmar la societat civil, convidant-la a participar en l’avenç de la ciència.
Catalunya es troba en un moment encara expansiu en la producció científica, tant en qualitat com en quantitat, fruit d’una millora del talent investigador format i atret a Catalunya i d’una evolució positiva de les infraestructures, tant a la universitat com mitjançant nous centres de recerca. Ara més que mai cal consolidar els equips, crear tradició i reforçar la imatge que Catalunya és un país on es fa ciència de primera i on fer ciència és senzill. En aquest context el Programa RecerCaixa va ser concebut per ser una font important de finançament per als millors projectes de recerca dels grups científics que treballen a Catalunya.
 
 
Ara que ja s’han dut a terme dues convocatòries completes del Programa (2010 i 2011) i s’estan avaluant els projectes de la tercera convocatòria, crec que és un bon moment per analitzar quines són les seves principals virtuts. Al meu criteri són principalment les següents:
 
 
§    És un Programa de llarg recorregut (cinc anys en aquesta primera fase), fruit de l’acord estratègic entre una entitat financera, ‘la Caixa’, i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Ambdues institucions han sabut apostar per una iniciativa estratègica, referent del país i fruit de la col·laboració publico-privada tant necessària arreu i al nostre país particularment. En aquest període s’invertiran 9 milions d’euros, per acabar finançat en cinc anys a la vora de 120 projectes rellevants;
 
§   RecerCaixa aposta per l’excel·lència com a criteri, donant suport anualment a uns vint i escaig projectes de recerca a Catalunya, presentats per grups de recerca consolidats de les pròpies universitats però també dels centres de recerca o qualsevol altra institució científica;
 
§  El Programa vol donar resposta a problemàtiques socials en un sentit ampli; per això les línies que es prioritzen s’escullen en tant que problemàtiques/necessitats socials (molt sovint multidisciplinars) i no pas com a línies de recerca (des de l’”oferta” científica). Exemples del que diem poden ser línies tals com “Economia i sociologia de la pobresa i de la marginalitat”, “Accés al mercat de treball i precarietat laboral”, “Envelliment actiu i saludable”, “Ús i impacte de les TIC i de la tecnologia en l’educació” o “Seguretat i qualitat alimentària”; en aquesta línia, l’enfocament del Programa és atendre principalment problemàtiques sòcio-econòmiques en un sentit ampli i des d’una visió multidisciplinar;
 
§  RecerCaixa aposta, a més, per ser una font de difusió i comunicació científica a la societat en general, entenent que és una tasca important difondre els resultats de la recerca científica entre la ciutadania; 
 
§  La gestió del Programa és extremadament lleugera i eficient; és duta a terme per l’ACUP, sota la direcció del Dr. Lluís Ferrer, científic de prestigi i ex rector de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’avaluació dels projectes la duu a terme l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), mitjançant un conveni de col·laboració a tal efecte, i atenent a la seva expertesa i al seu ampli panell d’avaluadors externs.

Només cal agrair sincerament la iniciativa als seus impulsors, tant a ‘la Caixa’ com a l’ACUP, que han estat visionaris per construir un Programa de referència. Voldria també agrair la feina destacada de Jaume Lanaspa, Albert Soria i Enric Banda de la Fundació la Caixa, sense ells el Programa no seria el que és. I agrair enormement la tasca cabdal que duu a terme el seu Director, Lluís Ferrer.

 

 

Llarga vida a RecerCaixa i a d’altres iniciatives de mecenatge i de col·laboració publico-privada !!