Per una recerca i una innovació responsables

Article publicat al diari ARA el dia 20 de maig de 2016  

 

 

Vivim, més que mai, envoltats d’avenços científics i de tecnologia. Podem, de fet, tenir una sensació de vertigen: el poder transformador de la ciència i la tecnologia sembla no tenir límits, i ens interroguem sobre els seus efectes socials i ètics. La recent exposició “+Humans” al CCCB, que planteja com la tecnologia modifica i modificarà el nostre cos, la nostra ment i la vida quotidiana, n’és una bona mostra. Així mateix, els reptes als quals s’enfronta la humanitat requereixen d’una gran mobilització de coneixement: canvi climàtic, desenvolupament sostenible i energies netes, fam al món i producció agrícola, mobilitat sostenible, eradicació de malalties. Daniel Innerarity n’ha fet una excel·lent reflexió al llibre La democracia del conocimiento. Pel filòsof i assagista les qüestions que es dirimeixen en l’àmbit de la ciència són també afers de la ciutadania; i, alhora, els principals problemes d’una democràcia avançada són menys de voluntat política que errors cognoscitius que hem de resoldre amb un major coneixement de les realitats que governem. Així, el nostre major desafiament és construir una societat intel·ligent: la complexitat de les nostres societats, les interdependències o la vulnerabilitat compartida, tot plegat fa que cada cop sigui més important que el nostre mode d’organització sigui intel·ligent i es basi intensament en el coneixement.

 

En consonància amb la rellevància que la Comissió Europea atorga a l’ R+D, en els darrers anys l'executiu europeu impulsa un concepte interessant: la Recerca i la Innovació Responsables (Responsible Research and Innovation, RRI). L’RRI implica orientar les activitats de recerca i innovació amb la participació de la societat i per a la societat. És a dir, relacionar directament la recerca científica i la innovació amb les demandes i les necessitats socials i humanes, amb els principis ètics de la societat i els valors col·lectius. L’RRI és un paraigües ampli que reuneix diferents aspectes en les relacions entre recerca, innovació i societat. Entre d'altres, compromís i participació ciutadana en ciència i tecnologia, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica i governança. Això comporta de manera inevitable l'apropament i l’estreta interrelació entre ciència, tecnologia, cultura i humanisme. Comporta també establir processos participatius multi actor entre científics i tecnòlegs, polítics i gestors, empreses, organitzacions socials, ONG i ciutadans. L’RRI pretén anticipar com les decisions en matèria de ciència i tecnologia poden configurar el nostre futur, aportant transparència i implicació social a tots els nivells.

 

Sens dubte, les universitats i els centres de recerca són agents clau en fer del paradigma de l’RRI una realitat. Les universitats han de ser institucions compromeses, transformadores de la realitat, sense perdre el rigor i el mètode científic. S’han de fonamentar en una major interdisciplinarietat, amb un rol clau de les ciències socials i les humanitats. Han de transitar d'una formació excessivament tecnicista a una formació més integral, que inclogui en els estudis les vessants ètica, política i social. Governs i universitats han de promoure polítiques de recerca i d'innovació amb la participació dels ciutadans i atenent les seves necessitats i demandes.

 

A Catalunya, com al conjunt d'Europa, estem encara a les beceroles en el desplegament d'un paradigma que pot fer repensar la nostra manera de treballar. Però fem camí. Cal destacar el lideratge de l'Obra Social “La Caixa” en el projecte europeu RRI-Tools, un consorci format per 26 institucions europees que reflexiona sobre el desplegament de l’RRI amb programes i mesures específiques. També les universitats públiques catalanes hi treballem mitjançant diversos programes i iniciatives, i amb el projecte europeu Higher Education Institutions and RRI (HEIRRI), coordinat per la Universitat Pompeu Fabra amb la participació de la resta d'universitats mitjançant l'ACUP i la Global University Network for Innovation (GUNi). Volem recórrer així amb fermesa i rigor el camí cap a sistemes de formació, de recerca científica i d'innovació amb major participació de la societat i per a la societat. Formant ciutadans i professionals crítics i compromesos. Fent recerca amb capacitat de transformació i atenent als interessos i necessitats socials i humanes. Activant la innovació amb el món econòmic i social per un desenvolupament sostenible, a Catalunya i arreu del planeta. Hi estem decidits, amb les mans esteses a la societat a la que ens devem, per una recerca i innovació responsables.

 

http://www.ara.cat/opinio/josep-maria-vilalta-recerca-innovacio-responsables_0_1580241999.html